shopify analytics tool

שותפים איתנו

אתר Buy 4 All מציעה בין היתר רישום לתוכנית שותפים אשר מאפשרת לחברים בה להרוויח כסף וזאת על ידי הצבת קישור או קישורים באתר האינטרנט שלהם אשר מציג מוצרים מאתר Buy 4 All. כל מכירה שתתקבל מהקישור המוגדר בתכנית תניב העמלת מכירה. בכדי להיות שותף עליך להיות בעל אתר פעיל המאפשר הזנת קישורים. שיעור העמלות עומד כיום על 5%.

לקבלת מידע נוסף, בקר בדף לשותפים שלנו.

פיתוח אתרים אופן כארט ישראל | OpenCart Israel
Buy 4 All © 2020
View Mobile / Standard